Planer for drift og vedligeholdelse

Planer for drift og vedligeholdelse

Har I behov for energimærkning af ejendomme og planer for drift og vedligeholdelse? Syddansk Miljø & Energirådgivning er specialister i energimærkning af ejendomme og udarbejder planer for drift og vedligeholdelse for boligforeninger. Denne energimærkning af ejendomme og planerne for drift og vedligeholdelse ruster jeres forening til fremtiden i forhold til planlægning af renoveringsarbejder og budgetlægning.