Regnskab Slagelse

Regnskab Slagelse

Har du brug for hjælp til at få styr på kontoplanen? Her kan du finde virksomheder der tilbyder at hjælpe med en kontoplan i Slagelse og omegn. En kontoplan er den måde virksomhedens økonomiske aktiviteter bliver opdelt på så det er nemmere at overskue. Ideen med med en kontoplan er at have en fast struktur i de forskellige konti der oprettes af bogholderen.

Ofte opdeler bogholder konti så de indeholder

  • Virksomhedens drift også kaldet driftregnskabet – herunder indtægter og udgifter
  • Aktiver – her anføre bogholderen hvor meget firmaet er værd
  • Pasiver – her angiver bogholder hvor meget firmaet skylder

Loven om bogføring kræver simpelthen at kontoplanen er hensigtsmæssig tilgengæld er der ikke lovbestemmelser omkring kontoplanens indhold og opbygning dog undtaget de regler der er gældende for momsregnskabet. Hvis du søger hjælp til en god kontoplan så kan du her finde bogføring Slagelse